Сваляне
за Windows OS
  Сваляне
за Mac OS
  Още Демо

Запознаване с продукта

Със CU3OX вие може да създадете атрактивен слайдер с изображения, с чудесни 3D "нарязващи" ефекти и преходи към следващи картинки. Можете да накъсате вашите изображения или картинки на произволен брой парченца и да ги въртите по начин, по който пожелаете! CU3OX използва уникален похват - Tweener engine, поддържащ няколко вида преходи между картинките, като Кубик, Отскачане и Еластик. Използвайте CU3OX за да създете собствен слайд с галерия от изображения или ваши картинки и банери, въртящи се на вашия уебсайт.

Не е необходимо да имате професионални умения на Flash, HTML, CSS и Javascript. Всички необходими файлове и HTML кодове ще се генерират от нагледния интерфейс на CU3OX за Windows OS оперативната система. Просто отворете изображения с CU3OX генератора, поставете описние и нагласете спесифичните настройки на прехода за всяка картинка. Поставете 3D Премятаща Галерия на хард-диска или направо в Интернет през вградения FTP client и добавете HTML вградения код на вашия уебсайт или блог.

Като резултат ще имате .swf (flash) файл, който ще изисква XML конфигуриращ файл, в който пътя до съществуващите картини и допълнения, необходими за да се поддържат, е спесифициран. Можете също да определите изображението на шрифтовете в цвят, стил, групиране и т.н. във външен CSS файл, което много улеснява настройките по ваш избор.

Основни Характеристики

 • Настройване на броя на парченцата, вида на трансформация (прехода между картинките), отклонението, разстоянието, времето, забавянето и още, Вертикално и Хоризонтално.
 • Определете описание за всяка картинка. Използвайте вашия любим шрифт, размер, цвят! Добавете хипрелинкове към текста!
 • Изображенията са качени на флайа - няма забавяне при смяната на картинките.
 • Без ограничение на броя на изображенията.
 • Истинска 3D трансформация. На ляво, на дясно, на горе и на долу.
 

Графичен Интерфейс

 • Графична идентичност с Windows и Mac.
 • Изполване на снимки направо от Flickr или PhotoBucket във вашия имидж слайдер.
 • Вграден FTP client.
 • Вълнуващ вид на трансформациите - Кубик, Отскачане и Еластик...
 • Cross-browser поддръжка.
 • При промяна се използва директно XML файла (за добавяне на картинки, промяна на анимацията, описанията...)

Помощ

Част 1 - Добавяне на папки с изображения или картини към вашия имидж слайдер

От менюто Изображения изберете Добави изображения.... Потърсете за папката, където се намират картинките (изображенията), които искате да добавите и ги изберете. Също може да използвате възможностите: Добави изображения от папка..., Добави изображения от Flickr... и Добави изображения от Photobucket...

Add Images To Gallery : Free SlideShow Maker

CU3OX Maker ще добави тези картинки. Или можете да влачите с мишката картинките (папката) до CU3OX 3D Slideshow прозореца. Изображението се копира във вашата папка с картинки и автоматично се добавя в уебсайт галерията.

Ако сте добавили картинки, които не желаете да са в слайдшоуто, можете лесно да ги премахнете. Изберете всички картинки, които искате да премахнете от слайдшоуто и изберете Изтриване на изображението... от менюто Изображения. Можете да посочите и изберете картинки като задръжите бутона CTRL докато кликвате върху картинките, които искате да изберете.

Add Images To Gallery : Free SlideShow Maker

Част 2 - Добавяне на описание

Когато изберете изображение (картинка), вие ще можете да добавите заглавие и текст за описанието:

Image info : Free SlideShow Maker
 • Заглавие - Когато добавите картинки, името им ще се появява като заглавие автоматично.
 • Текст (в параграф) - Вие можете да добавяте произволен коментар или текст за конкретната картина в имидж слайдера.

Част 3 - Възможности за редакция

В този слайдшоу редактор вие може лесно да въртите вашите картинки използвайки бутоните "Завъртане наляво" и "Завъртане надясно".

Rotate picture : Free SlideShow Maker

Двоен клик отваря картинката в графичния редактор по подразбиране. Вие може да нагласите цвета на картината, както и да поправите ефекта "червени очи" и да изрежете ненужната част от картината.

Част 4 - Свойства на Галерията

От менюто Галерия, изберете Свойства или изпозвайте бутона "Свойства" от менюто с инструменти.


Properties button : Free SlideShow Maker

От първото етикетче от прозореца Свойства на Галерията можете да промените името на вашия слайдшоу и активирате/деактивирате следните свойства: Сянка, Воден знак.

First tab : Free SlideShow Maker

На второто етикетче от прозореца Свойства на Галерията можете да изберете размера на вашия слайдшоу. Определете Броя на сегментите, Посоката на ротация и Забавянето между завъртанията.

Properties window : Free SlideShow Maker

Възможни са следните посоки на завъртане:

    Нагоре                                       Надолу                                   Наляво                                      Надясно         

Up effect Down effect Left effect Right effect

Кликнете бутона Напредък за да определите параметъра на ефекта на прехода.

Advanced window : Free SlideShow Maker

Можете да определите Качеството на картината, Веремето за преход, Забавянето на прехода на сегментите, Отклонителното разстояние, Разстоянието между сегментите, Вида на прехода.

На третото етикетче на прозореца Свойства на Галерията вие може да определите изгледа на описанията. Изберете вида на прехода за да се покаже описанието (отгоре-надолу или избледняване), цветофивия фон и шрифта на заглавието, текста (в параграф) и линковете.

Description window : JavaScript SlideShow

Част 5 - Публикуване на CU3OX 3D Flash Галерията

Когато сте готови да публикувате вашия слайдшоу в интернет или на драйвъра за тестване, ще трябва да отидете на "Галерия/Публикуване". Изберете начина на публикуване: публикуване в папка или публикуване на FTP сървър.

Publish to FTP : JavaScript SlideShow
 • публикуване в папка. За да изберете локалното място навашия хард-диск, просто кликнете бутона на Браузъра и изберете желаното от вас място. После кликнете ОК. Можете също да изберете опцията "Отвори уеб-стрница след публикуване".
 • публикуване на FTP сървър. Прозореца FTP Location Manager позволява да активирате множество връзки, които се ползват при качване на вяшия слайдшоу на FTP.

Вие може да добавите нов FTP сайт, като кликнете "Редактиране" в дясно от падашото меню "Публикуване в FTP сървър". Ще се появи прозорец FTP Location Manager Изпишете сега значението/името (това не е истинското хост-име) на вашия сайт и попълнете FTP детайлите в съответните полета. Ще трябва да въведете вашето хост-име, например домейн. FTP порта се намира на порт 21, така то е въведено за ваше улеснение предварително. Ако вашият уебсайт използва друг порт, тогава ще трябва да го въведете.

Въведете вашето потребителско име и парола за свързване. Ако не въведете тази информация, CU3OX 3D Flash Слайдшоу няма да се свърже с вашия уебсайт и така няма да може да качи вашия слайдшоу на уебсайта. Ако този сайт активира при анонимни връзки, просто въведете анонимен на потребителско име и вашия имейл адрес за паролата.

Вие може да пожелаете да смените също и директорията, ако ви е необходимо да качите картинките (изображенията) си например на "www/galerij/". Можете това да го посочите в полето FTP Folder на прозореца Публикуване.

Забележка: Напишете името на папката, където вашия слайдшоу ще бъде поставен (записан) на сървъра. Забележете, ще трябва да посочите това поле, в противен случай вашия слайдшоу ще бъде качен в кореновата директория на вашия сървър!

Част 6 - Запишете вашия слайдшоу като проектен файл

Когато излезете от CU3OX, ще бъдете попитан дали искате да запазите (запишете) вашия слайдшоу проект. Проектът се състои от картинките, които сте избрали да поставите във вашия слайдшоу и всички ваши въведени настройки. Ще бъде разумно да ги запазите, защото това ще ви даде възможност да промените проекта в случай, че решите да правите други ваши слайдшоу в бъдеще. Така, че кликнете Yes, след това въведете име на вашия проект. За да изберете мясо за запис на проекта, просто натиснете бутона на Браузъра и изберете различна папка. Кликнете Save.

Част 7 - Добаветет CU3OX 3D Flash Slideshow вътре във вашата страница

CU3OX Maker генерира специален код. Можете да го копирате на всяко място във вашата страница, където искате да добавите имидж слайдера.

    * Експортирайте вашия слайдшоу като използвате CU3OX софтуеъра в някоя папка с тестове на хард-диска.
    * Отворете генерирания файл index.html с който и да е текстов редактор.
    * Копирайте целия код за CU3OX от тялото "BODY tags" и го копирайте на вашата страница на мястото, където искате да се появява 3D слайдшоуто (вътре в BODY tag).

<body>
...
  <!-- Start CU3OX.com BODY section -->
  .....
  <!-- End CU3OX.com BODY section -->
...</body>

    * Вие може лесно да промените стила на вашия имидж слайдер. Намерете генерирания 'cu3oxXML.xml' файл и го отворете с какъвто и да е текстов редактор.

Вземете пълната версия

CU3OX е безплатен, когато не се използва за търговски цели. Ако искате да го приложите на училищен сайт, ваш блог, създаден с нетърговска цел или на сайт на организации с нестопанска цел, просто свалете CU3OX и го използвайте безплатно.

За бизнес употреба ще трябва да се заплати малка такса. CU3OX Бизнес Изданието допълнително осигурява възможност за премахване на CU3OX.com кредитната линия, както и възможността за поставяне на вашето лого на изображенията. След като приключи заплащането под гарантираща сигурна форма, веднага ще получите лицензиращ ключ на имейла, който превръща Безплатната версия на CU3OX в Бизнес версия. Можете да изберете най-подходящия за вас метод на плащане: кредитна карта, по банков път (междубанков трансфер), чек, PayPal и т.н. Можете също да получите бизнес версията безплатно, ако помогнете за превода на CU3OX на вашия роден език. Моля, обърнете се към нас Mail за повече информация!Поддръжка

За отстраняване на повреди, спесифични запитвания и помощ, обърнете се към Поддръжка Клиенти на Mail. Посочвайте типа на вашия Браузър, оперативната система, CU3OX версията и линка за вашата страница.